Proces zmiękczania wody

Zmiękczacz to urządzenie, jak sama nazwa wskazuje do zmiękczania wody. Zmiękczacz zawiera specjalne złoże naładowane jonami sodu, podczas tego procesu uwalniane są kationy sodu, a pochłaniane kationy wapnia i magnezu, przez które woda uważana jest za twardą. Tak więc po zmiękczeniu, woda zawiera zdecydowanie mniej jonów wapnia i magnezu. Zmiękczanie wody zużywa złoże jonów sodu, więc musi raz na jakiś czas dojść do procesu regeneracji. Dzieje się to po wyczerpaniu złoża. Regeneracja przebiega prawie automatycznie, z minimalnym naszym udziałem, gdyż jedyne co musimy zrobić to uzupełnić w zmiękczaczu złoże roztworem wody z solą kuchenną. Roztwór ten zawiera duże stężenie jonów sodu, którymi złoże zostaje uzupełnione. Ważne jest, że zawartość sodu w wodzie po zmiękczeniu nie przekracza przyjętych dopuszczalnych norm wody pitnej. Zmiękczona woda ogólnie nie ma wpływu na zdrowie człowieka, jednak osoby, którym zalecana jest dieta bezsolna dla świętego spokoju powinny unikać tej wody. Zmiękczanie wody nie sprawia, że woda może być słona, lub w ostateczności słonawa, gdyż do sodu potrzebne jest połączenie z chlorkiem.