Żłobek Avocado popularny także na Bielanach
brak zdjęcia

Żłobek Avocado to placówka różniąca się od wielu innych. Stosuje ona model pedagogiczny Marii Montessori. Uczy dzieci samodzielności i spontanicznego rozwijania wrodzonych umiejętności. To sprzyjający naturalnemu rozwojowi dziecka żłobek. Bielany są jedną z dzielnic, z której pochodzą uczęszczające do tego żłobka dzieci. Wczesny okres dzieciństwa kształtuje podstawy charakteru człowieka i dlatego tak ważna jest także rolą, którą pełni żłobek. Bielany i inne warszawskie dzielnice chętnie umieszczają dzieci w żłobku Avocado, który daje gwarancję doskonałej opieki wychowawczej nietamującej naturalnego rozwoju dzieci.