Urząd patentowy - nadrzędna jednostka względem naukowców
brak zdjęcia

Naukowcy, dla których pasją jest odkrywanie szeroko rozumianych wynalazków, mają możliwość patentowania konkretnego rozwiązania, korzystając w tym celu z usług, jakie świadczy Urząd Patentowy. Uzyskanie patentu to gwarancja, że marka stanie wyłącznie własnością konkretnego naukowca, nie mniej jednak uzyskanie tego dokumentu wiąże się z szeregiem działań, których nijak pominąć nie można. Zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym można dokonać wyłącznie za pośrednictwem kompetentnego pełnomocnika, którym jest rzecznik patentowy. Urząd Patentowy RP obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, a każdy wynalazek traktowany jest indywidualnie, nie mniej jednak podlega on kompetentnej i kompleksowej weryfikacji, której celem jest potwierdzenie unikalności, a docelowo przyznanie twórcy patentu na wynalazek.