Zastępstwo procesowe w trudnych sprawach rozwodowych
brak zdjęcia

Sprawa rozwodowa to nie tylko podział majątku, ale także prawna opieka nad dzieckiem. Dla rodzica, który nie będzie bezpośrednio opiekował się małoletnim potomkiem, oznacza to konieczność płacenia alimentów. Jednym z zadań, jakie realizuje kancelaria prawna we Wrocławiu, jest zastępstwo procesowe podczas spraw rozwodowych. Oczywisty jest fakt, iż każda ze stron ma obowiązek przedstawić rzetelne i wiarygodne dowody, potwierdzające winę współmałżonka. Ważnym elementem jest także przyjęcie odpowiedniej linii obrony. Prowadzona przez adwokata Jerzego Chojka kancelaria prawna we Wrocławiu to jednostka, w której każdy klient traktowany jest indywidualnie. Informacje przekazane obrońcy objęte są klauzulą poufności. Warto dodać, że klient rzetelnie informowany o planowanej linii obrony oraz ewentualnych przeszkodach, jakie mogą pojawić się podczas sprawy rozwodowej. Celem działań podejmowanych przez adwokata jest uzyskanie najkorzystniejszych warunków dla klienta.