Ułatwienie kontroli działania linii technologicznej
brak zdjęcia

Nawet wysoce zautomatyzowane linie technologiczne wymagają stałego nadzoru. Jednak ze względu na szybkość działania urządzeń standardowy nadzór dokonywany przez pracowników jest mało efektywny. Skutecznym sposobem kontrolowania jest wizualizacja linii. Technologiczne odbywa się na ekranach o znacznych rozmiarach. Wykorzystując dedykowane oprogramowanie osoba zarządzająca produkcją może kontrolować kluczowe aspekty pracy maszyn. Stopień szczegółowości raportowania o pracy poszczególnych urządzeń zależny jest od oczekiwań zamawiającego. Urządzenia o kluczowym znaczeniu mogą posiadać nawet kilkanaście czujników zbierających informacje o ich działaniu. Znaczne ilości danych zbierane są w przemyśle spożywczym gdzie pożądana jest dokładna wizualizacja linii. Technologiczne odchylenia w warunkach przetwarzania żywności są bardzo małe. Systemu nadzoru umożliwiają zachowanie najwyższej, jakości produkowanej żywności nawet przy masowej produkcji. Zapewnia to bezpieczeństwo konsumentów takiej żywności.