Strefy ekonomiczne motorem napędowym

W dobie inwestycji ekonomicznych powstało w naszym kraju wiele stref, gdzie inwestorzy mogą obracać swoimi pieniędzmi w dowolny lecz zgodny z prawem sposób. Inwestycje suwałki cieszą się ogromnym powodzeniem ze względu na wielorakość tematów, korzystną wartość nieruchomości i niski stan zagospodarowania. Jest to chłonny obszar naszego kraju i wiele firm oraz dużych przedsiębiorstw znajduje dogodne warunki inwestycji. Cały obszar północnej Polski jest podzielony na kilka stref i kilkanaście podstref ekonomicznych a inwestycje suwałki to tylko jeden z przykładów. Inwestycje to także pomoc publiczna.