Ekologiczne źródła ciepła
http://albaexpert.pl/oferta/kotly-gazowe/

Paliwa pochodzące z biomasy mają swoje wady wynikające z dużej ilości odpadów powstających podczas procesu spalania. Wymagana jest również powierzchnia magazynowa na przechowywanie opału. To sprawia, że instalacja takich urządzeń jest utrudniona w obiektach wielorodzinnych. W budynkach wymagane jest inne paliwo, które będzie umożliwiało efektywne i wygodne ogrzewanie mieszkań. Kotłownie budowane wewnątrz budynków wyposażone są w gazowe kotły co. Są one bezpośrednio podłączone pod sieć gazową. Komora spalania ma zamkniętą budowę i może być zasilana powietrzem z zewnątrz budynku. Poprawia to bezpieczeństwo obsługi i jest wymagane przez prawo budowlane. Ważną zaletą jest również to, że gazowe kotły co są przyjazne dla środowiska i generują niski poziom zanieczyszczeń zawartych w spalinach. Cechują się one również wysoką sprawnością powyżej 100 procent. Dzięki temu koszty ogrzewania są relatywnie niskie, co poprawia opłacalność takiej inwestycji.