karty charakterystyki reach frc

Feed Reach Consulting - głównym zadaniem i priorytetem firmy jest zadbanie o prawidłowo działający, sprawny i niezawodny łańcuch dostaw produktów chemicznych oraz ich bezpieczeństwo w transporcie. Odpowiednia klasyfikacja, oznaczenie i zabezpieczenie produktów w trakcie transportów to środki niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa osób obsługujących łańcuch dostawy tych produktów. Jednym z podstawowych narzędzi jest karty charakterystyki reach. Karty charakterystyki reach pozwala na określenie jakiego rodzaju produkty chemiczne są przewożone danym transportem, jak należy je składować oraz jak z nimi postępować.